Denominació social: Casal Familiar Recreatiu
Adreça: Carrer Sabateria 3-5, 08241 Manresa
E-mail: elscarlins@elscarlins.cat
Núm. registre entitat: 1.096
NIF: G58192063