Qui som?

La Sala Els Carlins és un dels espais amb més tradició teatral de la ciutat de Manresa. Situada al centre de Manresa, és la seu de diverses activitats teatrals com, també, lloc d’acollida de diverses entitats. Però la Sala Els Carlins és, també, un projecte amb més de cent anys d’història. Un teatre i unes activitats gestionades amb la col·laboració conjunta del CASAL FAMILIAR RECREATIU i la FUNDACIO CULTURA i TEATRE. Dues entitats que treballen desinteressadament per un mateix projecte demostrant un compromís conjunt amb la Sala Els Carlins, el teatre i la cultura.

EL CASAL FAMILIAR RECREATIU

Una de les entitats culturals i teatrals més antigues de Manresa. Sempre estretament lligada a la Sala Els Carlins, l’entitat, té un important paper dins la història del teatre a la ciutat de Manresa.

ORÍGENS

El Casal Familiar Recreatiu es va constituir l’any 1903 com a una entitat política anomenada Joventut Carlista Manresana que, l’any 1906, s’instal·la a l’actual Sala Els Carlins. Tot i el caire polític de l’entitat, ben aviat les activitats culturals van agafar-hi un protagonisme , formant-se les seccions de teatre, sardanes i agrupacions benèfiques. Un cop acabada la guerra civil, i amb l’arribada del franquisme, l’entitat va perdent la seva vinculació política fins a convertir-se en una entitat cultural i recreativa. Aquest canvi es veurà consolidat a partir del 1942. El senyal més d’aquest canvi és la nova designació; com a Circulo Familiar Recreativo.

L’any 1981 es pren el nom actual de l’entitat com a Casal Familiar Recreatiu establint-se explícitament en els nous Estatuts el caràcter cultural i apolític de l’entitat.

Durant aquestes darreres décades l’activitat més representativa del Casal ha estat en l’àmbit del teatre amateur, on cal destacar l’activitat del grup de teatre, els Pastorets, l’organització de concursos i i mostres de teatre i la participació en diverses iniciatives ciutadanes.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA
President :
David Capsada Munsech
Vice-presidenta :
Judith Aguilera Auguets
Tresorera:
Cristina Cruz Coletas
Secretari :
Jordi Vilamú Serrano
Vocals:
Aina Grifell Reguant, Andrea Hernàndez Jerez, Mireia Galí Bertran

FUNDACIÓ CULTURA I TEATRE

La Fundació Cultura i Teatre treballa conjuntament amb el Casal Familiar Recreatiu en la gestió de la Sala Els Carlins. Una institució que es preocupa de la conservació del l’inmoble i la promoció del teatre i la cultura.

La Fundació Privada Cultura i Teatre és la propietària de l’equipament conegut com a Sala Els Carlins i treballa conjuntament amb el Casal Familiar Recreatiu en la seva gestió i dinamització. La Fundació és una institució que es preocupa de la conservació del immoble i la promoció del teatre i la cultura.

ORÍGENS

La constitució de la Fundació Privada Cultura i Teatre és la culminació d’un llarg projecte que es va encetar fa prop de cinquanta anys, però que no es va completar fins a l’any 2006.

La Fundació és una eina essencial per poder donar resposta als reptes que l’entorn actual planteja a les associacions, especialment en el cas nostre, quan hi ha un patrimoni important per conservar i millorar.

Segons consta ens els seus estatuts : “La Fundació té per objecte principal el foment de la cultura en totes les seves manifestacions, promovent l’aparició de noves iniciatives i l’intercanvi d’experiències dins de l’àmbit de Catalunya. Entre les diferents expressions culturals, posar especial atenció en la promoció, estudi i difusió del teatre, recolzant l’aparició de noves iniciatives teatrals que enriqueixin el panorama català També inclouré com a objectius de la Fundació el foment i la conservació de les tradicionals representacions de Els Pastorets de la Sala Els Carlins de Manresa”.

FUNCIONS DINS LA SALA ELS CARLINS

En l’ordre més pràctic la tasca de la Fundació consisteix en l’administració i millora de la Sala Els Carlins, de la qual és la propietària, mantenint el seu caàcter de centre cultural i aixopluc de diverses iniciatives i associacions manresanes. La Fundació a més de col·laborar i donar suport a la tasca del Casal Familiar Recreatiu, organitza diverses activitats per compte propi com: Els Tallers de Teatre i la catalogació d’un arxiu teatral de la seva propietat.

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT
President :
Josep M. Soler Bonet
Vice-president :
Efren Planas Gené
Tresorera :
Soledat Solà Puigbó
Secretari :
Ramon Prat Perramon
Patrons :
Joan Garriga Giralt, Joan Cot Miralles, David Capsada Munsech, Joan Barbé Quejada, Meritxell Vall Ferrer, Rosa Jerez Márquez.
http://www.elscarlins.cat/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_spread_text_bookmark.svg

MEMÒRIA ANUAL 2017
Fundació Cultura i Teatre