VaCarlins un projecte de tots per a tots!

      

 

Col·labora, és mol fàcil. Clika aquí

Accions a realitzar.

La Sala els Carlins ha d’esdevenir el centre cultural dinamitzador del Centre Històric i volem convertir-la en un centre cultural de referència a la ciutat. Per aconseguir aquests objectius hem preparat un Pla de treball pel trienni 2018-2020 amb tot un seguit d’accions i objectius concrets.

Reforma de la Sala.

El primer objectiu estratègic és la reforma de la sala d’espectacles per poder acollir més activitats i en millors condicions.

Pressupost : 33.576,00

Calendari : Març 2019

Canvi sistema de climatització.

Pressupost : 97.000,00

Calendari : juliol 2019