top of page
Grup de teatre Els Carlins el 1970

Els Carlins és des de fa més de 100 anys un punt de trobada al voltant del teatre i la cultura al Centre Històric de Manresa.

Fomentar la cultura i en especial la promoció, estudi i difusió del teatre, recolzant l’aparició de noves iniciatives teatrals que enriqueixin el panorama català, així com el foment i la conservació del patrimoni cultural de Els Pastorets.

Missió

  • Vincular tradició i modernitat.

  • Dinamitzar i cohesionar la comunitat del Centre Històric de Manresa

  • Potenciar la creació.

  • Actuar com a espai d’exhibició cultural.

  • Promoure la formació teatral per a joves.

  • Esdevenir un punt de trobada intergeneracional.

  • Garantir la sostenibilitat econòmica del projecte.

Objectius

La Fundació Privada Cultura i Teatre s'encarrega de la gestió d'Els Carlins.

bottom of page